Posts Tagged ‘samoloty’

Latanie ? wielkie marzenie

Człowiek od zawsze chciał osiągać coraz więcej. Chciał mieć więcej pieniędzy, więcej jedzenia, dobytku, zwierząt? Chciał wiedzieć coraz więcej, docierać coraz dalej i nad wszystkim panować. Nauczył się krzesać ogień, hodować zwierzęta, uprawiać rośliny. Nauczył się pływać, budować łodzie, domy i mosty. Nauczył się tez latać.

Szybować jak ptak, nawet latać jak mucha czy pszczoła? Nie ważne jak, byleby nad ziemią. Całe wieki człowiek starał się zdobyć przestworza, spoglądać na wszystko z góry, czuć powiew wiatru. Całe wieki zajęło mu, metodą prób i błędów, podbijanie sklepienia niebieskiego. Aż w końcu mu się udało.

Powstały balony, jednym z nich leciał nawet polski szlachcic z rodu Potockich. I choć podczas lotu chwyciły go sensacje żołądkowe, mógł zakosztować tego jako pierwszy Polak. Po latach, zbudowano samolot! A dziś? Dziś latamy wielkimi samolotami o napędzie odrzutowym, tak wielkimi, że na ich pokładzie mieści się ponad osiemset osób. I pewnie zaczniemy budować jeszcze większe.